El-rapporten – hvad er formålet med den?

Formålet er at undersøge, om installationerne er funktionsdygtige og lovlige

En elinstallationsrapport har til formål at oplyse om, i hvilket omfang en ejendoms elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige i henhold til offentligretlige forskrifter på udførelsestidspunktet.

Elinstallationsrapporten udarbejdes på baggrund af en gennemgang af bygningens elinstallationer, der foretages  af en autoriseret elinstallatør.

Det er frivilligt at få en el-rapport

Elinstallationsrapporten er ligesom tilstandsrapporten en frivillig ordning, og med en elinstallationsrapport hæfter sælger ikke for skjulte installations fejl og mangler.

Elinstallationsrapporten er en forudsætning for at kunne tegne en ejeskifteforsikring.

Det er sælger, der skal bestille og betale for en elinstallationsrapport.

Hvilke ejendomme er omfattet?

Ejendomme, der er omfattet af ordningen, er hovedsageligt ejendomme med anvendelse til beboelse.

Se vores priser på el-rapporter

Vi tilbyder aften- og weekendbesigtigelse

Tilstandsrapport

El-rapport

Energimærke

Rådgivning

Projektering