Energimærket – hvad er det?

Energimærket synliggør energiforbruget

Formålet med energimærkningen er at synliggøre energiforbruget og eventuelle mulige besparelsestiltag for ejendommen.

Der er krav om energimærkning ved:

  • Salg eller udleje
  • Nybyggeri
  • Offentlige bygninger over 250 kvadratmeter

Energimærket er lovpligtigt

Det er lovpligtigt at fremlægge en gyldig energimærkning, når en ejendom sælges. Sælger har ansvar for energimærkningen og det er sælgers pligt at sørge for, at køber får udleveret energimærkningen.

 

Vi hjælper med at finde besparelser

Gyldigt energimærke inden salg

Hvis salget sker via ejendomsmægler, skal sælger fremlægge et gyldigt energimærke til ejendomsmægleren inden bygningen sættes til salg.

Ved række-, kæde- og dobbelthuse, hvor boligejerne er organiseret i en ejerforening eller andels/anpartsforening, er det den enkelte ejer/andelshavers pligt at få udarbejdet et energimærke for boligen. 

Synligt ved annoncering

Energimærkningen skal derfor være udarbejdet ved annonceringstidspunktet, da det skal være synligt ved annoncering, og det skal altid være synligt ved annoncering i kommercielle medier, uanset om det gælder salg, udleje eller overdragelse af en bygning eller bygningsenhed.

Se vores priser på energimærker

Certificeret energikonsulent

Energimærkningen foretages af en certificeret energikonsulent via en boligennemgang, opmåling og registrering, BBR og evt. tegningsmateriale.

Rapporter v Hussalg energimærker fritliggende enfamiliehus på 60 m2 eller derover, samt række-, kæde- og dobbelthuse.

Samarbejde ved større huse

Flerfamilieboliger over 500 kvadratmeter, større bygninger, erhvervsbygninger og institutioner mm. udføres af Rapporter v Hussalgs samarbejdspartner, der tager sig af de større byggerier.

Rapporter v Hussalg kan tilbyde formidling, samt sørge for kvaliteten af udførelsen.

Energimærkningen er skiftelig og gyldig i 10 år.

Tilstandsrapport

El-rapport

Energimærke

Rådgivning

Projektering