Tilstandsrapporten – hvad kan du bruge den til?

En tilstandsrapport sikrer forbrugerne ved køb og salg af ejendomme

Tilstandsrapporten er en del af Huseftersynsordningen, som er en del af loven som forbrugersikkerhed ved køb og salg af fast ejendom.

Den udarbejdes for at beskytte både køber og sælger mod skjulte fejl og mangler og for at kunne erhverve sig en ejerskifteforsikring.

En tilstandsrapport består af følgende dele:

  1. Den bygningssagkyndiges vurdering ved huseftersynet
  2. Sælgeroplysninger
  3. En beskrivelse af bygningskonstruktioner

Hvad er formålet med en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport har til formål at vise en ejendoms fysiske tilstand med synlige skader, nærliggende risiko for skader og tegn på skader på udførelsestidspunktet for tilstandsrapporten.

Tilstandsrapporten udarbejdes af en beskikket byggesagkyndig fra Erhvervs- og Boligministeriet på baggrund af en boliggennemgang, BBR-oplysninger, tegningsmateriale m.m.

 

Hvem bestiller og betaler for en tilstandsrapport?

Det er sælger, der skal bestille og betale for en tilstandsrapport.

Ordningen er frivillig, men det er en god idé, for vælger sælger ikke at få udarbejdet tilstandsrapport, kan der ikke tegnes en ejerskifteforsikring, og sælger hæfter for boligens tilstand i 10 år efter et evt. salg. Ydermere kan ejendommen være vanskeligere at sælge. Med en tilstandsrapport frigør sælger sig fra ansvar via ejerskifteforsikringen.

Ifm. salg af boligen og for at tegne en ejerskifteforsikring kræves endvidere, at der udarbejdes en el-installationsrapport.

Hvordan får du en ejerskifteforsikring

Samlet giver tilstandsrapporten og el-rapporten et billede af boligens stand, på det tidspunkt rapporterne udarbejdes.

Med disse to rapporter kan du tegne en ejerskifteforsikring.

Du er som sælger sikret økonomisk mod, evt. skader der først opdages efter hushandlen.

Sælger og køber deler typisk betalingen for ejerskifteforsikringen.

Hvilke ejendomme er omfattet af ordningen?

Ejendomme, der er omfattet af ordningen, er hovedsageligt ejendomme med anvendelse til beboelse. Det vil for eksemel sige:

  • Enfamiliehuse
  • sommerhuse
  • ejerlejligheder
  • ideelle anparter
  • landbrugsejendomme uden landbrugspligt

Hvor længe gælder tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er skiftlig og gældende 1/2 år.

Se vores priser på tilstandsrapporter

 

Hvad kan du bruge tilstandsrapporten til?

Rapporter ved hussalg kan ifm. udarbejdelse af tilstandsrapporter tilbyde kladderapporter, således at sælger er klar over boligens tilstand inden salg, og hermed kan udbedre evt. skader, hvis ønsket.

  • Vi tilbyder ligeledes visuelle tilstandsrapporter med fotos af evt. skader.
  • Herudover tilbyder genbesigtigelser ved udløb af tilstandsrapporter til meget fordelagtige priser.

Vi leverer kvalitet

Vi bestræber os på at udtrykke os forståeligt i klar og tydelig tale i tilstandsrapporten, men den kan indeholde  tekniske fagudtryk, der kan være vanskelige at forstå for lægmand. Kontakt os derfor gerne, hvis der er forhold, der kræver en forklaring.

Rapporter v Hussalg bestræber sig herudover altid på at levere et kvalitetsarbejde, hvorfor vi afsætter god tid til hver besigtigelse og efterfølgende udarbejdelse og indberetning af rapport.

Vi har speciale i sommerhuse og kender Odsherred

Tilstandsrapport

El-rapport

Energimærke

Rådgivning

Projektering