Niels Hornhaver – bygningssagkyndig, energikonsulent, arkitekt mv.

Niels Hornhaver har mere end 30 års erfaring i byggebranchen

Niels Hornhaver har beskæftiget sig med byggeri en stor del af sit professionelle liv.

Han har mere end 30 års praktisk og teoretisk erfaring i byggebranchen med erfaring som blandt andet:

  • bygningskonstruktør
  • arkitekt
  • underviser og eksaminator på byggetekniske uddannelser
  • snedker og tømrer

Beskikket byggesagkyndig og certificeret energikonsulent

Niels Hornhaver er beskikket bygningssagkyndig og certificeret enelergikonsulent, og har arbejdet inden for dette felt gennem flere år.

Han har således både en teoretisk og praktisk erfaring.

Aften- og weekendarbejde

Niels Hornhaver er fleksibel ift. besigtigelsestidspunktet, da hans fokus er udførsel af tilstandsrapporter på sommerhuse og han ved, at flere sommerhusejere kommer langvejs fra.

Han tilbyder derfor aften- og weekendbesigtigelser.

Arbejder hurtigt og systematisk

Niels Hornhaver er imødekommende både under besigtigelsen og efterfølgende telefonisk ved eventuelle forståelsesspørgsmål, og han tilstræber altid at skrive tilstandsrapporten i let forståeligt sprog for lægmand.

Han arbejder hurtigt og systematisk uden at gå på kompromis med kvaliteten og bestræber sig på at levere tilstandsrapporten indenfor få dage, men er det en hastesag, udfærdiges rapporten gerne samme dag, som besigtigelsen er aftalt, hvis muligt.

Vi samler på tilfredse kunder

Bygningssagkyndig Niels Hornhaver ejer firmaet Rapporter v Hussalg – en del af Nins Kompagni Aps

Huskøbere kan også få rådgivning

Niels Hornhaver beskæftiger sig primært med udførsel af tilstands- og bygningsrapporter og  energimærkning.

Han tilbyder desuden køberrådgivning ved køb af nyt hus og bygherrerådgivning i form af tegnestueprojektering indeholdende  bygge- og projektstyring  med tilsyn og aflevering.

Hans viden opdateres løbende gennem vidensdeling via kurser, erfa-grupper og samarbejdspartnere.